چگونه یک عکس پرتره حرفه‌ای بگیریم

تصاویر حرفه ای پرتره یکی از جذاب ترین نوع عکس های ثبت شده به وسیله ها است یک عکس پرترهعالی می تواند حتی به مدت چندین دهه، خاطرهکل زندگی یک فرد یا صرفا لحظهبه خصوصی از آن را ماندگار کند تفاوت بین یک تصویر فوری با یک عکس پرترهحرفه ای، بسیار کم است ثبت چنین عکسی فقط نیازمند اندکی تفکر است را ی کنید عل بهتر شدن عکس پرترهعکس پرتره صرفا در مورد یک شخص است در تصویر پرتره، عکاسی از پیشانی تا زیر چانهفرد یا همان ثبت یک هِد شات ه و محیطِ ثبت یک پرتره اهمیتی ندارد همهاین موارد مربوط به موضوع تصویر پرتره هستند با در نظر گرفتن این موضوع می خواهیم عل بهتر شدن یک تصویر پرتره را بیان کنیم مقاله مرتبط ۳ ترفند عکاسی حرفه ای به سبک طبیعت بی جان برای بازگشت برند نوستالژیک عکاسی یاشیکا با انتشار ویدیو تبلیغاتییک پرتره خوب، توجهات را به موضوع تصویر جلب می کند این امر به طور معمول از طریق ترکیب کردن عمق میدان کم، ترکیب هنری، رنگ و میزان روشنایی به دست می آید هنگامی که این عل با هم به خوبی ترکیب شوند، به محض مشاهدهتصویر پرتره به وسیلهیک بیننده، چشمان شخص بلافاصله موضوع را درک خواهد کرد مورد بعدی این که یک عکس پرترهحرفه ای، مواردی را در مورد موضوع به بیننده منتقل می کند این موضوع می تواند دربارهشخصیت فرد موجود در تصویر یا زندگی آن باشد تصویر پرتره ای که بیننده را از چیزی آگاه می کند و مفهوم خاصی را به آن منتقل می کند، یک پرترهحرفه ای تلقی خواهد کرد بهترین عکاس های پرتره، قادر به ارائهد در یک تصویر منفرد هستند غیر از دو مورد اصلی یاد شده، عل کوچک دیگری هم برای بهتر شدن یک تصویر پرتره وجود دارد که برای دستیابی به آن ها باید کمی خلاقیت به خرج داد نکات فنیبرای ثبت عکس پرتره نیازی به لنز اختصاصی نیست با این حال لنزهای پرترهویژه ای وجود دارد که تصاویر خیره کننده ای از افراد ثبت می کند این نوع از لنزها دارای دریچهدیافراگم عریض با حداقل ضریب /

بخوانید اِف ۲ هستند و محدودهفاصلهکانونی آن ها معمولا بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلی متر قرار دارد ضریب اِف به صورت ریاضی، نسبت فاصلهکانونی به قطر دریچهدیافراگم بوده که نشان دهندهاندازهبزرگی دریچه است هرچه این ضریب بزرگ تر باشد، اندازهدریچهدیافراگم کوچک تر خواهد بود فاصله بین مرکز نوری لنز تا حسگر در حالتی که میزان فوکوس روی بی نهایت تنظیم شده باشد، فاصلهکانونی نام دارد دریچهدیافراگم کاملا باز، به واقع عمق میدان کمی ارائه داده و باعث جلب توجه بیش تری به سمت موضوع مورد نظر عکاس می شود در حالی که فاصلهکانونی بیش تر، موجب اعوجاج نوری بیش تری خواهد شد تعیین میزان عمق میدان واه به دریچهدیافراگم، فاصلهکانونی و فاصلهبین و سوژهمورد نظر است لنز مناسب برای عکاسی پرتره، یک لنز ۵۰ میلی متری با ضریب / است این نوع لنز به خاطر کاربری ساده و همه کاره بودن، به لنز مشهور است لنز ساخت کانن با قیمت ۱۲۵ دلار و لنز تولید شده به وسیله، اندکی گران تر و با قیمت ۲۱۵ دلار به فروش می رسد اگر صاحب یک بوده و خواستار گرفتن یک عکس پرترهعالی هستید، قطعا برای شما خرید بالایی خواهد داشت به عنوان نمونه، تصویر زیر با یک لنز گرفته شده است مقالات مرتبط بهترین لنز برای عکاسی پرترههنگامی که قصد گرفتن تصویر پرتره از سوژهمورد نظر را داشتید، باید خود را در حالت اولویت دریچهدیافراگم یا قرار دهید سپس باید مقدار گشودگی دریچهدیافراگم را بین ضریب / و / تنظیم کنید در صورتی که لنز مورد استفادهشما به اندازهکافی عریض نباشد، باید از بازترین گشودگی دریچهدیافراگم استفاده کنید برای گرفتن یک پرتره به سرعت شاتری در حدود یک صدم ثانیه نیاز است سرعت بیش تر از این مقدار هم قابل استفاده است اما در این صورت بهتر است میزان کم تر باشد

مقالات مرتبط بهترین لنز برای عکاسی منظرهالبته با توجه به اهمیت عمق میدان در میزان جذابیت تصاویر پرتره، لنز های متعدد دیگری نیز با فاصلهکانونی بیشتر مختص این ژانر عرضه شده اند از لنز های ۸۵ میلی متری گرفته تا انواع ۱۳۵ میلی متری همگی گزینه های فوق العاده ای برای ثبت تصاویر پرتره هستند که توانایی ایجاد عمق میدان و جلوهبوکهبه مراتب بیشتری نسبت به نمونه های ۵۰ میلی متری داشته و البته قیمت بالاتری نیز دارند اگر جزئیات فنی عکاسی پرتره را هم به طور شایسته رعایت کنید، باز هم برای ثبت یک تصویر پرترهحرفه ای راهی طولانی در پیش خواهید داشت در عمق میدان کم نگاه کردن به همهعناصر صحنه و مشاهده کردن سوژهعکاسی بسیار سخت است سایر ترفندهای عکاسی پرترهیک تصویر پرتره باید سوژه را برجسته تر نشان دهد در حقیقت کار یک عکاس پرتره، بازتاب برترین نسخهتصویری از سوژه است این قانون باید در هر بخشی از عکاسی پرتره مانند کادر مورد نظر برای عکاسی تا حذف آکنه و سایر نقایص تصویر حتما رعایت شود برای گرفتن تصاویر پرتره، باید هم سطح یا اندکی بالاتر از خط چشم سوژه یا مدل باید هیچ فردی هنگام ثبت تصویر از زاویهپایین، خوب به نظر نخواهد رسید کار یک عکاس پرتره، بازتاب برترین نسخهتصویری از سوژه استساده ترین نمونه های تصاویر پرتره، هد شات و وِیست شات است در پرترههد شات، فقط تصویر سر و شانه های مدل ثبت می شود؛ در واقع یک کلوز از سر و شانهمدل گرفته می شود اما در ویست شات تصویر کمر به بالای مدل ثبت می شود در صورتی که عکاس به گونه ای ایستاده باشد که سوژه مطابق با هر کدام از ترکیبات یاد شده کادر عکاسی را پر کرده باشد، تصویر پرترهنهایی بسیار جذاب خواهد شد دقت داشته باشید که هنگام تنظیم کادر عکاسی پرتره، نباید هیچ کدام از اندام بالا تنهمدل را قطع کرده یا به عبارت بهتر، از کادر خارج کنید عکاس باید مفاصل بزرگ تری مانند کمر را به جای انگشتان مدل در داخل کادر برش دهد یکی از راارهایی که می توان تصویر پرتره را به سطح کیفی بالاتری برد، استفاده از نورپردازی بسیار خوب است به جای ثبت تصویر پرتره در هر جای من، باید ان مناسبی پیدا کنید که زیبا، هموار و روشن باشد بهترین ان برای ثبت یک تصویر پرترهعالی، زیر درخت یا داخل کوچه در یک روز آفتابی یا اتاق روشنی با یک پنجرهبزرگ است که سایه وجود داشته باشد

به عنوان نمونه در تصویر پرترهذیل، از یک پنجره بهره گرفته شده است تصاویر پرتره، بیش از هر نوع عکاسی دیگری نیاز به ارتباط با سوژهمورد نظر دارد اگر یک گام به عقب رفته و صرفا در حالی که سوژهشما با یک خندهمصنوعی در صورت به لبخند می زند، عکس پرتره را ثبت کنید، با تصویری بی روح و بسیار بد مواجه خواهید شد به جای چنین کاری باید به طور مداوم با مدل عکاسی صحبت کنید، آن را بخندانید و وادار کنید تا به طور عادی عمل کند و به اصح، خودش باشد به یاد داشته باشید که شما به عنوان عکاس باید صحنه را هدایت کنید و در دست داشته باشید بهترین پرتره در لحظه های در حال وقوع پدیدار می شودبرای ثبت هر تصویر پرترهعالی، باید در حالی که سوژه به طور عمیق می خندد، تبسم کرده، حرف می زند، زبان در آورده یا حرکات مضحک عجیب و غریبی انجام می دهد، حدود ۵۰ عکس از مدل ثبت کنید بهترین پرتره در لحظه های در حال وقوع به وجود می آید هنگامی که مدل ژست می گیرد، عکاس باید حرفی بزند که ژست آن را با تبسم کند در این مرحله بایستی به صورت بلادرنگ دکمهشاتر را فشار دهید تا یک تصویر پرترهحرفه ای به دست آید تصاویر پرتره به واقع جالب و سرگ کننده هستند ثبت تصویر از یک منظرهعالی، نیازمند انجام زیاد و مداوم، حضور داشتن در موقعیت انی شگفت انگیز و صبوری فراوان است اما برای ثبت یک تصویر پرترهحرفه ای، فقط به شخصی نیاز دارید که در یک روز آفتابی، در انی سایه دار مقابل لنز ایستاده باشد به غیر از این موارد، تمام چیزی که نیاز دارید، فقط اندکی دانش فنی است که در این مقاله با آن آشنا شدید آیا به عکاسی پرتره علاقه دارید؟ راار شما برای ثبت یک پرترهحرفه ای چیست؟بیشتر بخوانید بیوگرافی عباس عطار، عکاس مشهور ی و رئیس دوره‌ای آژانس عکس مگنوم چرا عکس و عکاسی هیچگاه از رونق نخواهد اد عکس های برگزیده مسابقه عکاسی مشخص شد ۷ ترفند برتر ‌های اسلحه‌هایی که با استفاده از قطعات ساخته شده‌اند


چگونه یک عکس پرتره حرفه‌ای بگیریم