افزایش قیمت گوشی‌ با وجود کاهش تقاضا در سه‌‌ماهه‌ اول ۲۰۱۸

بر مشاوره روانشناسی | ضرورت آن و اینکه چرا باید به آن فکر کرد اساس آخرین تحقیق انجام شده توسط شرکت تحقیقاتی ، قیمت جهانی به میزان قابل توجهی در حال افزایش است؛ این افزایش قیمت به دلیل کاهش تقاضا رخ داده است در طول سه ماههاول سال ۲۰۱۸، رقم فروش ۳۴۷ دستگاه را ثبت کرد که که نشان از کاهش ۲ درصدی آن در هر سال دارد این در حالی است که میانگین قیمت فروش به طور سالانه مشاوره روانشناسی ۲۱ درصد افزایش یه که این میزان برابر با ۳۷۴ دلار برای هر دستگاه است؛ این روند به طور قابل توجهی باعث افزایش در آمد این به ۱۲۹ ۸ میلیارد دلار در طول این بازهزمانی شده که در حقیقت ۱۸ درصد بیش از سه ماههاول سال ۲۰۱۷ به شمار می رود به نظر می رسد جهش غیر قابل توصیف در ارائه خدمات ن افزاری لزوما دلیل افزایش نقش مشاوره روانشناسی درکاهش بحران ها قیمت نیست؛ اما به احتمال بسیار زیاد علاقهمصرف کنندگان به های میان رده به دلیل کم شدن هر چه بیشتر فاصلهبین آن ها با های ، حداقل از لحاظ قابلیت های اصلی یک که کاربران در درجهاول به آن ها علاقه مند و حاضر به پرداخت برای آن ها هستند، می تواند سبب این افزایش قیمت باشد بر اساس تحقیقات جدید، درحالی که نقش مشاوره روانشناسی درکاهش بحران ها یک سال پیش در حال شکستن رکورد فروش بود، ا در حال ثبت لحظه ای تاریخی در کسب بالاترین خود است آرنت یفک، تحلیل گر ، می گوید این واقعیت که یک بخش در حال بلوغ نظیر وان قادر به کسب در آمدی بسیار بالا در است درحالی که در جذب مصرف کنندگان عملکرد ضعیفی دارد، استثنایی است آخرین گزارش با یه ها و تخمین های مطابقت مشاوره روانشناسی و ضرورتی آن دارد؛ اما این شرکت ادعا می کند با وجود نتایج مثبت در سه ماههچها، برای اولین بار در سال گذشته فروش سیر نزولی داشته است بخش در حال حاضر بیشترین کاهش فروش را دارد؛ اما مشخص نیست که آیا وضعیتبا مصرف کنندگانی که به دنبال های میان رده و در مقایسه با های پایین رده هستند و همچنین بیش از گذشته تمایل به استفاده جایگاه نظام مشاوره‌ روانشناسی در ایران از خود دارند، پایدار خواهد بود یا خیر در حال حاضر مسئولیت اصلی ارائه نوآوری لازم در جهت ترغیب مصرف کنندگان به ارتقاء دستگاه های خود در آیندهنزدیک متوجه سازندگان است در همین راستا می توان به استفاده از سه بعدی در های میان رده نظیر آنچه پیش تر در ۱۰ دیده بودیم اشاره کرد در میان مدت انتظار می رود مشاوره روانشناسی و ضرورتی آن این با سرعت به سمت ساخت هایی با صفحه نمایش تاشو حرکت کند که از آن به عنوان دستاوردی بزرگ در یاد می شود همچنین انتظار می رود این نوع تا سال ۲۰۱۹ وارد شود بیشتر بخوانید افزایش ۵ درصدی فروش های در سه ماهه دوم ۲۰۱۵ فروش ۱

۲ میلیارد دستگاه ‌ در سال ۲۰۱۴ پیشتازیلاتین و فبلت‌ها در


افزایش قیمت گوشی‌ با وجود کاهش تقاضا در سه‌‌ماهه‌ اول ۲۰۱۸